HODNOSTI A OZNAČENÍ VELÍCÍCH DŮSTOJNÍKŮ US MARINE CORPS
Commissioned Officers   O-1 až O-10>> hodnosti Navy <<     >> zpět na military <<HODNOSTI OBECNĚ

Velící důstojníci (Commissioned Officers) jsou nejvyššími hodnostmi ze třech typů důstojnických hodností v armádě USA. Hodnosti E-1 až E-9 jsou takzvané Enlisted ranks, což znamená ty nejnižší vojenské hodností, počínaje vojíny a rekruty. Hodnosti W-1 až W-5 jsou Warrant officers a jedná se v podstatě o specialisty a experty v různých oborech. Hodnosti O-1 až O-11 jsou Commissioned Officers a jsou to ty nejvyššíi, jakých lze dosáhnout.

V Army, Air Force a Marine Corps jsou typy O-1 až O-3 nazývány company grade (důstojníci velící menším celkům, např rotám), typy O-4 až O-6 jsou označovány jako field grade (vyšší důstojníci, kteří ale stále pracují v terénu) a typy O-7 až O-11 jsou general officers (Generálové a Admirálové, kteří už pracují většinou za stolem).
Hodnosti Navy a Coast Guard se rozdělují na junior grade (O-1 až O-3), mid-grade ( O - 4 až O-6) a flag (O-7 až O-11). Zvláštností Coast Guard je to, že technicky má stejné hodnosti, označení a privilegia jako Navy, ale spadá pod ministerstvo obrany pouze v době války (konkrétně pod Navy, stejně jako Marine Corps). V době míru spadá pod ministersvo financí.
Hodnosti a znaky USMC jsou stejné, jako znaky Air Force a Army.

typ odznak hodnost (používaná zkratka)
O-1 2nd Lieutenant (2nd Lt.)
O-2 1st Lieutenant (1st Lt.)
O-3 Captain (Capt.)
O-4 Major (Maj.)
O-5 Lieutenant Colonel (Lt.Col.)
O-6 Colonel (Col.)
O-7 Brigadier General (Brig.Gen.)
O-8 Major General (Maj.Gen.)
O-9 Lieutenant General (Lt.Gen.)
O-10 General (Gen.)
O-11 Pouze v Army / Air Force
General of the Army / Air Force
>> hodnosti Navy <<     >> zpět na military <<

| novinky | co je JAG | zprávy z produkce | přehled epizod | články | DJE | CB | další herci | Bellisario & co | ocenění |